Efektywna i efektowna nauka języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych

Efektywna i efektowna nauka języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych

Język niemiecki jest w naszym kraju uznawany za trudny do nauki. Po części wynika to z faktu, że wszędzie w przestrzeni publicznej obecne są napisy anglojęzyczne, które siłą rzeczy są bardziej rozpoznawalne przez większość ludzi. Nie oznacza to jednak, że języka niemieckiego nie warto się uczyć. Wręcz przeciwnie, naukę należy rozpocząć jak najwcześniej. W szkołach ponadpodstawowych lekcje mogą być ciekawe, między innymi, przy wykorzystaniu podręcznika “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” opracowanego przez wydawnictwo WSiP.

Poznawanie języka bez nadmiernego obciążania wiedzą

Szkoły językowe proponują różne nowoczesne metody nauczania języków obcych. Jednym z najlepszych sposobów jest rozpoczęcie swobodnego porozumiewania się z osobami urodzonymi w innym kraju. Wiedza jest wtedy na bieżąco rozszerzana, ponadto szybko korygowane są błędy. Taki sposób nauki przyjmują często obcokrajowcy w naszym kraju.

Ta sama metoda nauczania jest proponowana przez autorkę książki “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum”, czyli Annę Kryczyńską-Pham. Skupia się ona na pokazaniu młodym ludziom, że zapoznawanie się z językiem niemieckim nie musi być koniecznie związane z poświęcaniem wielu godzin na naukę trudnych słów i reguł budowania zdań.

Wiadomości o realiach życia w krajach niemieckojęzycznych

W książce “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum (www.taniaksiazka.pl)” uczniowie mogą zapoznać się z sylwetkami znanych ludzi, którzy występują w niemieckojęzycznych mediach. Autorka w szczególności zwraca uwagę na portale społecznościowe oraz osobistości aktywnie działające w świecie mody i w sporcie. O wielu z nich w polskiej telewizji lub Internecie mówi się stosunkowo rzadko. Dzięki znajomości języka niemieckiego uczniowie mogą więc rozszerzać swoją wiedzę o świecie.

Książka “Effekt Neu 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum” może być wsparciem dla uczniów w całym okresie edukacji w liceum lub technikum. Jest to też pozycja ułatwiająca pracę nauczycielom, którzy mogą dzięki niej wprowadzić atrakcyjne lekcje, niewywołujące zniechęcenia do dalszej nauki. Dlatego podręcznik wydawnictwa WSiP powinien być szeroko wykorzystywany w szkołach ponadpodstawowych w Polsce.

podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych, język niemiecki dla uczniów liceum i technikum, wydawnictwo wsip, szybka nauka języka niemieckiego